Lesovereenkomst

  1. Het lesgeld wordt betaald op de eerste les van de maand, contant of per bank.
  2. Indien de leerling geen gebruik maakt van de afgesproken lestijd, is hij/zij het lesgeld verschuldigd.
  3. In geval van ziekte van de docent is de leerling gedurende de eerste twee lesweken lesgeld verschuldigd. Duurt de ziekte langer dan vindt terugbetaling plaats.
  4. Vakanties en vrije dagen worden doorbetaald (dit geldt niet voor de zomervakantie).
  5. Opzeggen van de lessen is mogelijk per 1 januari of per 1 juli met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
  6. In bijzondere gevallen, en in situaties waarin deze lesovereenkomst niet voorziet, neemt de docent in redelijk overleg met de leerling een beslissing.
klei-b